Courses 
Studijní informace
Statistika a demografie
Historie české správy
Písemná a elektronická komunikace
Společenská kultura a komunikace
Práce s počítačem
Účetnictví
Cvičení z práva a veřejné správy
Občanská nauka
Veřejná správa
Právo
Český jazyk a literatura
Matematika
Ekonomika
Německý jazyk
Konverzace v anglickém jazyce
Anglický jazyk