Učitelství praktické přípravy v ekonomických předmětech

Courses 
Technologie vzdělávání
Všeobecná didaktika
Teorie výchovy
Vývinová psychologie
Podnikové hospodářství
Aplikovaná matematika
Základy mikroekonomie
Právní aspekty podnikání
Filosofie výchovy a vzdělávání
Základy pedagogiky
Všeobecná psychologie
Biologie mládeže
Podnikání
Základy ekonomické teorie